Termes i condicions d’ús

Termes i condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen expressament les relacions sorgides entre Bedding Industrial Begudà SL, c/ del Molí, s/n, de Sant Joan les Fonts i amb NIF B55017495, i els tercers (d’ara endavant, “clients”) que es donin d’alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Bsensible.com.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

El client s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que disposen aquestes condicions generals, i ha d’abstenir-se, així mateix, d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la botiga per part dels altres usuaris o que pugui lesionar o causar danys als béns i drets de Bedding Industrial Begudà SL, els seus proveïdors, clients o, en general, a qualsevol tercer.

RESERVA DE PROPIETAT I RISCOS

Bedding Industrial Begudà SL conserva la propietat dels béns venuts fins al moment en què es faci efectiu el pagament de l’import principal i els suplements. L’impagament d’una de les parts pot provocar la reclamació dels béns.

Aquestes disposicions no constitueixen cap obstacle per al traspàs al client, a partir del lliurament, dels riscos de pèrdua i deterioració dels béns adquirits, així com dels danys que aquests puguin ocasionar.

PRODUCTES

Bedding Industrial Begudà SL es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin als clients a través de la botiga. En particular, Bedding Industrial Begudà SL pot, en qualsevol moment, afegir nous productes als que s’ofereixen o s’inclouen a la botiga, amb el benentès que, tret que es disposi altrament, aquests nous productes es regeixen pel que es disposa en aquestes condicions generals. Així mateix, Bedding Industrial Begudà SL es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense avís previ de qualsevol de les diferents classes de productes que s’ofereixen a la botiga.

Els productes inclosos a la botiga s’han de correspondre de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web amb els productes que efectivament s’ofereixen. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen detallades a la seva fitxa de producte penjada a la botiga.

No obstant això, els colors i tonalitats presentats poden variar en funció del monitor en el qual es visualitzin i no representen un contracte a l’hora de compra. Les fotografies que apareixen a la botiga tenen un caràcter merament orientatiu.

Pot ser que per a certs productes, a causa de les característiques especials de fabricació manual i depenent del lloc exacte del mesurament dels articles, la mida variï de +/- 1-2 centímetres. Bedding Industrial Begudà SL no es responsabilitza de l’error comès pel client en seleccionar una mida o combinació de mòduls, ja que s’ofereix tota la informació a la botiga.

PREUS

Els preus indicats a Bedding Industrial Begudà SL són en euros i inclouen l’IVA. Les despeses de lliurament s’indiquen a la cistella i es confirmen en validar la comanda. Les despeses de lliurament es facturen al final de la comanda i se sumen al preu dels articles demanats.

Bedding Industrial Begudà SL es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturen sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en el qual es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquella data. Pel que fa a les vendes d’oferta, els preus només s’apliquen durant el període de vigència indicat d’aquestes o fins a esgotar les existències del producte ofert.

DISPONIBILITAT

El client està d’acord i accepta en aquest moment que Bedding Industrial Begudà SL acceptarà la seva comanda en funció dels seus estocs disponibles i dels estocs dels seus fabricants i proveïdors i que farà tot el possible per respondre a totes les comandes.

Amb relació a la venda d’oferta, els clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de la venda d’oferta, que s’indica en temps real a la botiga i dins del límit d’existències disponibles.

Una vegada finalitzat el termini de la venda d’oferta d’un producte i/o en cas que el producte no estigui disponible, aquest deixarà d’estar a la venda.

En cas que un producte no estigui disponible després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, Bedding Industrial Begudà SL ha d’informar el client per correu electrònic o per telèfon del lliurament parcial de la seva comanda o de l’anul·lació d’aquest. En aquest cas, Bedding Industrial Begudà SL proposarà al client el reemborsament de les quantitats abonades en forma de transferència bancària.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

Per formalitzar el pagament total dels articles d’aquest contracte, el client només pot pagar mitjançant targeta, i l’operació es duu a terme en el moment de realització de la comanda. El pagament en línia mitjançant targeta de crèdit es fa a través de sistema de seguretat que permet l’encriptació de les dades bancàries del client durant la seva transmissió per la xarxa.

La comanda del client no es valida fins que no es duu a terme el cobrament al compte bancari de Bedding Industrial Begudà SL (per a les formes de pagament amb targeta). Si no s’autoritza el pagament, la comanda del client no es pot acceptar.

GARANTIA

D’acord amb el que s’estableix a la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garantia en la venda de béns de consum, tots els articles objecte d’aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats que s’especifiquen al contracte, durant un termini de dos anys comptats des de la data de la recepció de cadascun d’aquests. Per tant, durant aquest termini se li reconeix al client el seu dret a la reparació de l’article objecte del contracte —així com a la seva substitució—, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, de manera que la reparació i la substitució de l’article, si escau, són gratuïtes per al consumidor.

No inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indegudes, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat Bedding Industrial Begudà SL o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’opta per la reparació, la substitució de l’article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perd el seu valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades d’aquesta o del justificant de compra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El client reconeix que tots els elements de la botiga i de cadascun dels productes, la informació i materials continguts en aquests, les marques, l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, així com els programes d’ordinador utilitzats en relació amb aquests, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa Bedding Industrial Begudà SL o de tercers, i que les condicions generals no li atribueixen, pel que fa a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual, cap altre dret diferent dels específicament previstos en aquestes.

Tret que així ho autoritzin Bedding Industrial Begudà SL o, si escau, els tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, el client no pot reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements esmentats en el paràgraf anterior. El client ha d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeix a través de l’ús de la botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, i s’obliga a no fer, ni directament ni indirectament, una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.

El client ha d’abstenir-se d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Bedding Industrial Begudà SL o per tercers a la botiga.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, us informem que les vostres dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, s’inclourà i es conservarà en un fitxer per al seu tractament, propietat de Bedding Industrial Begudà SL, mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquiriu i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Bedding Industrial Begudà SL.

Així mateix, us informem que les vostres dades es posaran a la disposició d’altres empreses per a les finalitats indicades. Bedding Industrial Begudà SL tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, en serà el destinatari únic i exclusiu i no efectuarà cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

El client autoritza expressament a Bedding Industrial Begudà SL la tramesa, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de Bedding Industrial Begudà SL, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

El client pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Bedding Industrial Begudà SL , o mitjançant correu electrònic dirigit a info@beddingindustrial.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.

Les respostes marcades amb * al formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. No respondre-les impedeix que es pugui efectuar la compra dels productes seleccionats.

CONTRASENYES

Bedding Industrial Begudà SL facilita l’ús de contrasenyes personals al client que es registra com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serveixen per accedir als serveis prestats per mitjà del lloc web. El client ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, i assumeix, per tant, tots aquells danys o conseqüències de tota mena derivats del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, el client pot modificar en tot moment la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web. El client es compromet a notificar a Bedding Industrial Begudà SL de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés a aquesta per tercers no autoritzats.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, el client pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@beddingindustrial.com.

SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI

Els terminis de lliurament varien segons el producte i la zona d’entrega. Aquests terminis es computen sobre la base de dies laborables (de dilluns a divendres, excepte festius) i comencen a comptar des de la confirmació del pagament al compte bancari de Bedding Industrial Begudà SL o, en el cas de les comandes finançades, l’acceptació definitiva per part de l’entitat financera. Les comandes amb data de lliurament o de formalització de comanda durant el mes d’agost poden presentar retards a causa del període de vacances.

En cas d’incompliment de la data de lliurament especificada en més de 5 dies laborables, el comprador pot optar per anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i rebre l’import abonat. L’incompliment en el lliurament no es considera com a tal si s’ha retardat per voluntat pròpia o si no s’ha pogut localitzar el comprador mitjançant les dades que aquest ha facilitat.

Àmbit de lliurament: els productes oferts a Bedding Industrial Begudà SL se serveixen dins del territori espanyol.

Els productes s’envien per missatgeria i la mercaderia es lliura al domicili del client sense desembalar.

L’empresa de transport efectua els enviaments de dilluns a divendres en horari de matí o de tarda, després d’acordar prèviament la cita amb el client. En cas que l’horari que ofereix l’agència de transport no sigui del grat del client, el pot modificar o rebutjar, i quedar per un altre dia. Això pot retardar lleugerament el lliurament de la mercaderia.

El client es compromet a ser al lloc de lliurament el dia acordat per a aquest amb el transportista i a verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció.

En cas que no es pugui efectuar el lliurament el dia previst a causa de dificultats d’accés o de pas no assenyalades prèviament pel client o de l’absència d’aquest el dia del lliurament convingut amb el transportista, Bedding Industrial Begudà SL torna a facturar les despeses de lliurament. Si el client vol canviar la data de lliurament acordada amb el transportista, ha d’avisar amb un mínim de 72 hores d’antelació a aquesta adreça de correu electrònic: info@beddingindustrial.com. Es respon amb una notificació de recepció en què es donen instruccions precises sobre el procés que cal seguir. És fonamental guardar aquesta notificació com a comprovant.

Si no es troba el client en el moment del lliurament, se li deixa un avís i es reté el producte durant 10 dies. Passat aquest termini, és el client qui ha de sufragar les despeses de devolució.

Per raons de logística interna, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents. El client estarà informat en tot moment.

La mercaderia està coberta en tot moment contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta respecte a l’ordre de lliurament, embalatge danyat, productes trencats, etc.), el client ha d’indicar les anomalies en l’albarà del transportista i notificar-les a l’adreça electrònica info@beddingindustrial.com en un termini de dos dies a partir de la data de lliurament a l’adreça. Es respon amb una notificació de recepció en què es donen instruccions precises sobre el procés que cal seguir. És fonamental guardar aquesta notificació com a comprovant.

Excepte en el cas de defectes ocults, no s’admet cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.

El client no ha de llençar mai l’embalatge dels productes fins que hagi comprovat que es troben en perfecte estat i verificat que tots els productes coincideixen amb els que ha demanat.

DEVOLUCIONS

De conformitat amb el que disposa l’article 44 de Llei d’ordenació del comerç minorista, el client té set dies hàbils per comunicar la devolució d’un producte a Bedding Industrial Begudà SL, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda. Els coixins, per higiene, no es poden retornar.

En les devolucions el client s’ha de fer càrrec dels costos de transport que generi la seva devolució.

El client haurà de comunicar la devolució a aquesta adreça: info@beddingindustrial.com. Es respon amb una notificació de recepció en què es donen instruccions precises sobre el procés que cal seguir. És fonamental guardar aquesta notificació com a comprovant.

Posteriorment Bedding Industrial Begudà SL es posa en contacte amb el client per indicar-li els passos que cal seguir per a la devolució. L’usuari ha de retornar el producte en el termini màxim de set dies des que Bedding Industrial Begudà SL li indiqui la forma de devolució.

No s’accepten devolucions fora del termini esmentat anteriorment. Tampoc es reemborsa l’import de qualsevol producte que hagi estat danyat pel client o l’embalatge original del qual estigui deteriorat d’una forma que vagi més enllà de la seva simple obertura, o bé només es reemborsa parcialment.

El client rep els diners de la seva devolució mitjançant transferència. Les modalitats de devolució dels diners les estableix Bedding Industrial Begudà SL.

En les devolucions, el client no té cap penalització, però sí que s’ha de fer càrrec dels costos de recollida que generi la seva devolució.

Els productes amb mides especials o fabricats expressament per al client no admeten canvi o devolució i, en cas d’anul·lació passats més de cinc dies des de la confirmació de la comanda, es perd l’import lliurat a compte.